Jak převést joulů na kilowattů

Jak převést energii v joulech (J) na elektrickou energii v kilowattech (kW) .

Můžete vypočítat kilowatty z joulů a sekund, ale nemůžete převést jouly na kilowatty, protože joule a kilowattové jednotky představují různá množství.

Vzorec pro výpočet Joulů až kilowattů

Výkon P v kilowattech (kW) se rovná energii E v joulech (J), děleno 1000násobkem časového období t v sekundách (s):

P (kW) = E (J) / (1000 × t (s) )

Takže

kilowatt = joule / (1000 × sekund)

nebo

kW = J / (1000 × s)

Příklad

Jaká je spotřeba energie v elektrickém obvodu, který má spotřebu energie 90 joulů po dobu 3 sekund?

P (kW) = 90 J / (1000 × 3 s) = 0,03 kW

 

Jak převést kW na jouly ►

 


Viz také

Facebook Cvrlikání WhatsApp E-mailem

Napište, jak tuto stránku vylepšit

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RYCHLÉ STOLY