Jak převést watty na kilojouly

Jak převést elektrickou energii ve wattech (W) na energii v kilojoulech (kJ).

Kilojouly můžete vypočítat z wattů a sekund, ale nemůžete převést watty na kilojouly, protože wattové a kilojoulové jednotky představují různá množství.

Watt na kJ výpočetní vzorec

Energie E v kilojoulech (kJ) se rovná výkonu P ve wattech (W), krát časové období t v sekundách (s):

E (kJ) = P (W) × t (s) / 1000

Takže

kilojoulů = watty × sekundy / 1000

nebo

kJ = W × s / 1000

Příklad

Jaká je spotřeba energie v elektrickém obvodu, který má spotřebu energie 300 W po dobu 3 sekund?

E (kJ) = 300 W × 3 s / 1000 = 0,9 kJ

 

Jak převést kJ na W ►

 


Viz také

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RYCHLÉ STOLY