Jak převést kilojoulů na watt

Jak převést energii v kilojoulech (kJ) na elektrickou energii ve wattech (W) .

Můžete vypočítat watty z kilojoulů a sekund, ale nemůžete převést kilojouly na watty, protože jednotky kilojoulů a wattů představují různá množství.

Vzorec pro výpočet Kilojoulů na Wattů

Výkon P ve wattech (W) se rovná 1000násobku energie E v kilojoulech (kJ), děleno časovým obdobím t v sekundách (s):

P (W) = 1000 × E (kJ) / t (s)

Takže

watt = 1 000 × kilojoulech za sekundu

nebo

W = 1000 × kJ / s

Příklad

Jaká je spotřeba energie v elektrickém obvodu, který má spotřebu energie 9 kilojoulů po dobu 3 sekund?

P (W) = 1000 × 9 kJ / 3 s = 3000 W.

 

Jak převést watt na kJ ►

 


Viz také

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RYCHLÉ STOLY