Jak převést kilojouly na kilowatty

Jak převést energii v kilojoulech (kJ) na elektrickou energii v kilowattech (kW) .

Můžete vypočítat kilowatty z kilojoulů a sekund, ale nemůžete převést kilojouly na kilowatty, protože kilojoule a kilowatty představují různé množství.

Vzorec pro výpočet kilojoulů až kilowattů

Výkon P v kilowattech (kW) se rovná energii E v kilojoulech (kJ), dělený časovým obdobím t v sekundách (s):

P (kW) = E (kJ) / t (s)

Takže

kilowatt = kilojoule / sekundu

nebo

kW = kJ / s

Příklad

Jaká je spotřeba energie v elektrickém obvodu, který má spotřebu energie 9 kilojoulů po dobu 3 sekund?

P (kW) = 9kJ / 3s = 3kW

 

Jak převést kW na kJ ►

 


Viz také

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RYCHLÉ STOLY