Jak zamienić kilodżule na kilowaty

Jak zamienić energię w kilodżulach (kJ) na energię elektryczną w kilowatach (kW) .

Możesz obliczyć kilowaty z kilodżuli i sekund, ale nie możesz przeliczyć kilodżuli na kilowaty, ponieważ jednostki kilodżul i kilowat reprezentują różne wielkości.

Wzór obliczeniowy z kilodżuli na kilowaty

Moc P w kilowatach (kW) jest równa energii E w kilodżulach (kJ) podzielonej przez okres t w sekundach (s):

P (kW) = E (kJ) / t (s)

Więc

kilowat = kilodżul / sekunda

lub

kW = kJ / s

Przykład

Jaki jest pobór mocy obwodu elektrycznego, który zużywa 9 kilodżuli w czasie 3 sekund?

P (kW) = 9kJ / 3s = 3kW

 

Jak przeliczyć kW na kJ ►

 


Zobacz też

Advertising

OBLICZENIA ELEKTRYCZNE
SZYBKIE STOŁY