Jak zamienić kilowaty na kilodżule

Jak zamienić moc elektryczną w kilowatach (kW) na energię w kilodżulach (kJ).

Możesz obliczyć kilodżule z kilowatów i sekund, ale nie możesz zamienić kilowatów na kilodżule, ponieważ jednostki kilowat i kilodżul reprezentują różne wielkości.

Wzór obliczeniowy od kW do kJ

Energia E w kilodżulach (kJ) jest równa mocy P w kilowatach (kW) pomnożonej przez okres t w sekundach (s):

E (kJ) = P (kW) × t (s)

Więc

kilodżule = kilowaty × sekundy

lub

kJ = kW × s

Przykład

Jakie jest zużycie energii przez obwód elektryczny o poborze mocy 3 kilowatów w czasie 3 sekund?

E (kJ) = 3kW × 3s = 9kJ

 

Jak zamienić kJ na kW ►

 


Zobacz też

Advertising

OBLICZENIA ELEKTRYCZNE
SZYBKIE STOŁY