Jak zamienić waty na kilodżule

Jak zamienić moc elektryczną w watach (W) na energię w kilodżulach (kJ).

Możesz obliczyć kilodżule z watów i sekund, ale nie możesz przeliczyć watów na kilodżule, ponieważ jednostki watów i kilodżuli reprezentują różne wielkości.

Wzór obliczeniowy watów do kJ

Energia E w kilodżulach (kJ) jest równa mocy P w watach (W) pomnożonej przez okres t w sekundach (s):

E (kJ) = P (W) × t (s) / 1000

Więc

kilodżule = waty × sekundy / 1000

lub

kJ = W × s / 1000

Przykład

Jakie jest zużycie energii przez obwód elektryczny o poborze mocy 300 watów przez 3 sekundy?

E (kJ) = 300 W × 3 s / 1000 = 0,9 kJ

 

Jak zamienić kJ na waty ►

 


Zobacz też

Advertising

OBLICZENIA ELEKTRYCZNE
SZYBKIE STOŁY