Jak zamienić kilodżule na waty

Jak zamienić energię w kilodżulach (kJ) na moc elektryczną w watach (W) .

Możesz obliczyć waty z kilodżuli i sekund, ale nie możesz przeliczyć kilodżuli na waty, ponieważ jednostki kilodżuli i wata reprezentują różne wielkości.

Wzór obliczeniowy z kilodżuli na waty

Moc P w watach (W) jest równa 1000-krotności energii E w kilodżulach (kJ), podzielonej przez okres t w sekundach (s):

P (W) = 1000 × E (kJ) / t (s)

Więc

wat = 1000 × kilodżul / sekundę

lub

W = 1000 × kJ / s

Przykład

Jaki jest pobór mocy obwodu elektrycznego, który zużywa 9 kilodżuli w czasie 3 sekund?

P (W) = 1000 × 9kJ / 3s = 3000W

 

Jak przekonwertować waty na kJ ►

 


Zobacz też

Advertising

OBLICZENIA ELEKTRYCZNE
SZYBKIE STOŁY