Jak zamienić dżule na kilowaty

Jak zamienić energię w dżulach (J) na energię elektryczną w kilowatach (kW) .

Możesz obliczyć kilowaty z dżuli i sekund, ale nie możesz zamienić dżuli na kilowaty, ponieważ jednostki dżuli i kilowaty reprezentują różne wielkości.

Wzór obliczeniowy w dżulach na kilowaty

Moc P w kilowatach (kW) jest równa energii E w dżulach (J) podzielonej przez 1000-krotność okresu t w sekundach (s):

P (kW) = E (J) / (1000 × t (s) )

Więc

kilowat = dżul / (1000 × sekunda)

lub

kW = J / (1000 × s)

Przykład

Jaki jest pobór mocy obwodu elektrycznego o zużyciu energii 90 dżuli przez 3 sekundy?

P (kW) = 90J / (1000 × 3s) = 0,03kW

 

Jak przeliczyć kW na dżule ►

 


Zobacz też

Advertising

OBLICZENIA ELEKTRYCZNE
SZYBKIE STOŁY