Jak zamienić kilowaty na dżule

Jak zamienić energię elektryczną w kilowatach (kW) na energię w dżulach (J).

Możesz obliczyć dżule z kilowatów i sekund, ale nie możesz zamienić kilowatów na dżule, ponieważ jednostki kilowat i dżul reprezentują różne wielkości.

Wzór obliczeniowy z kilowatów na dżule

Energia E w dżulach (J) jest równa 1000-krotności mocy P w kilowatach (kW), pomnożonej przez okres t w sekundach (s):

E (J) = 1000 × P (kW) × t (s)

Więc

dżule = 1000 × kilowatów × sekundy

lub

J = 1000 × kW × s

Przykład

Jakie jest zużycie energii przez obwód elektryczny o poborze mocy 3 kilowatów w czasie 3 sekund?

E (J) = 1000 × 3 kW × 3s = 9000J

 

Jak przeliczyć dżule na kW ►

 


Zobacz też

Advertising

OBLICZENIA ELEKTRYCZNE
SZYBKIE STOŁY