Jak převést 2 000 wattů na zesilovač

Jak převést elektrickou energii 2 000 W (W) na elektrický proud v ampérech (A) .

Můžete vypočítat (ale nepřevést) zesilovače z wattů a voltů:

Výpočet zesilovače s napětím 12V DC

U stejnosměrného napájení se zesilovače rovnají wattům děleným volty.

amp = watt / volt

zesilovače = 2000 W / 12V = 166,667 A.

Výpočet zesilovače s napětím 120V AC

Pro napájení střídavým proudem se zesilovače rovnají wattům děleným účinníkem krát volty.

zesilovače = watty / ( PF × volty)

U odporové zátěže bez tlumivek nebo kondenzátorů je účiník roven 1:

zesilovače = 2000 W / (1 × 120 V) = 16 667 A.

U indukční zátěže (jako je indukční motor) může být účiník přibližně roven 0,8:

zesilovače = 2000 W / (0,8 × 120 V) = 20,833 A.

Výpočet zesilovače s napětím 230V AC

Pro napájení střídavým proudem se zesilovače rovnají wattům děleným účinníkem krát volty.

zesilovače = watty / ( PF × volty)

U odporové zátěže bez tlumivek nebo kondenzátorů je účiník roven 1:

zesilovače = 2 000 W / (1 × 230 V) = 8 696 A.

U indukční zátěže (jako je indukční motor) může být účiník přibližně roven 0,8:

zesilovače = 2 000 W / (0,8 × 230 V) = 10 870 A.

 

Jak převést watt na zesilovač ►

 


Viz také

Facebook Cvrlikání WhatsApp E-mailem

Napište, jak tuto stránku vylepšit

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RYCHLÉ STOLY