Jak převést 600 wattů na zesilovač

Jak převést elektrickou energii 600 W (W) na elektrický proud v ampérech (A) .

Můžete vypočítat (ale nepřevést) zesilovače z wattů a voltů:

Výpočet zesilovače s napětím 12V DC

U stejnosměrného napájení se zesilovače rovnají wattům děleným volty.

amp = watt / volt

zesilovače = 600 W / 12V = 50 A.

Výpočet zesilovače s napětím 120V AC

Pro napájení střídavým proudem se zesilovače rovnají wattům děleným účinníkem krát volty.

zesilovače = watty / ( PF × volty)

U odporové zátěže bez tlumivek nebo kondenzátorů je účiník roven 1:

zesilovače = 600 W / (1 × 120 V) = 5 A.

U indukční zátěže (jako je indukční motor) může být účiník přibližně roven 0,8:

zesilovače = 600 W / (0,8 × 120 V) = 6,25 A.

Výpočet zesilovače s napětím 230V AC

Pro napájení střídavým proudem se zesilovače rovnají wattům děleným účinníkem krát volty.

zesilovače = watty / ( PF × volty)

U odporové zátěže bez tlumivek nebo kondenzátorů je účiník roven 1:

zesilovače = 600 W / (1 × 230 V) = 2,609 A.

U indukční zátěže (jako je indukční motor) může být účiník přibližně roven 0,8:

zesilovače = 600 W / (0,8 × 230 V) = 3,261 A.

 

Jak převést watt na zesilovač ►

 


Viz také

Facebook Cvrlikání WhatsApp E-mailem

Napište, jak tuto stránku vylepšit

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RYCHLÉ STOLY