Jak zamienić 3 amperów na waty

Jak zamienić prąd elektryczny 3 amperów (A) na moc elektryczną w watach (W).

Możesz obliczyć (ale nie przeliczyć) waty z amperów i woltów:

Obliczenie 3A do watów przy napięciu 12 V DC

W przypadku zasilania prądem stałym waty są równe amperom razy woltom.

waty = ampery × wolty

waty = 3 A × 12 V = 36 W.

Obliczenie 3A do watów przy napięciu 120 V AC

W przypadku zasilania prądem przemiennym waty są równe współczynnikowi mocy razy amperom razy wolty.

waty = PF × amper × wolty

Dla obciążenia rezystancyjnego bez cewek indukcyjnych lub kondensatorów współczynnik mocy wynosi 1:

waty = 1 × 3 A × 120 V = 360 W.

W przypadku obciążenia indukcyjnego (takiego jak silnik indukcyjny) współczynnik mocy może wynosić w przybliżeniu 0,8:

waty = 0,8 × 3 A × 120 V = 288 W.

Obliczenie 3A do watów przy napięciu 230 V AC

W przypadku zasilania prądem przemiennym waty są równe współczynnikowi mocy razy amperom razy wolty.

waty = PF × amper × wolty

Dla obciążenia rezystancyjnego bez cewek indukcyjnych lub kondensatorów współczynnik mocy wynosi 1:

Waty = 1 × 3 A × 230 V = 690 W.

W przypadku obciążenia indukcyjnego (takiego jak silnik indukcyjny) współczynnik mocy może wynosić w przybliżeniu 0,8:

waty = 0,8 × 3 A × 230 V = 552 W.

 

Jak przekonwertować wzmacniacze na waty ►

 


Zobacz też

Advertising

OBLICZENIA ELEKTRYCZNE
SZYBKIE STOŁY