Jak převést 100 ampérů na watt

Jak převést elektrický proud 100 A (A) na elektrickou energii ve wattech (W).

Můžete vypočítat (ale nepřevést) watty z ampérů a voltů:

Výpočet 100 A na watt s napětím 12V DC

U stejnosměrného napájení se watty rovnají ampérům krát voltům.

watty = zesilovače × volty

wattů = 100A × 12V = 1200W

Výpočet 100 A až W s napětím 120 V AC

Pro napájení střídavým proudem se watty rovnají účiníku krát zesilovačům krát voltů.

watty = PF × zesilovače × volty

U odporové zátěže bez tlumivek nebo kondenzátorů je účiník roven 1:

watty = 1 × 100A × 120V = 12000W

U indukční zátěže (jako je indukční motor) může být účiník přibližně roven 0,8:

wattů = 0,8 × 100A × 120V = 9600W

100A až wattový výpočet s napětím 230V AC

Pro napájení střídavým proudem se watty rovnají účiníku krát zesilovačům krát voltů.

watty = PF × zesilovače × volty

U odporové zátěže bez tlumivek nebo kondenzátorů je účiník roven 1:

wattů = 1 × 100A × 230V = 23000W

U indukční zátěže (jako je indukční motor) může být účiník přibližně roven 0,8:

wattů = 0,8 × 100A × 230V = 18400W

 

Jak převést zesilovače na wat ►

 


Viz také

Facebook Cvrlikání WhatsApp E-mailem

Napište, jak tuto stránku vylepšit

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RYCHLÉ STOLY