Jak převést 15 ampérů na watt

Jak převést elektrický proud 15 A (A) na elektrickou energii ve wattech (W).

Můžete vypočítat (ale nepřevést) watty z ampérů a voltů:

Výpočet 15A až W s napětím 12V DC

U stejnosměrného napájení se watty rovnají ampérům krát voltům.

watty = zesilovače × volty

wattů = 15A × 12V = 180W

Výpočet 15 A až W s napětím 120 V AC

Pro napájení střídavým proudem se watty rovnají účiníku krát zesilovačům krát voltů.

watty = PF × zesilovače × volty

U odporové zátěže bez tlumivek nebo kondenzátorů je účiník roven 1:

watty = 1 × 15A × 120V = 1800W

U indukční zátěže (jako je indukční motor) může být účiník přibližně roven 0,8:

wattů = 0,8 × 15A × 120V = 1440W

15A až wattový výpočet s napětím 230V AC

Pro napájení střídavým proudem se watty rovnají účiníku krát zesilovačům krát voltů.

watty = PF × zesilovače × volty

U odporové zátěže bez tlumivek nebo kondenzátorů je účiník roven 1:

wattů = 1 × 15A × 230V = 3450W

U indukční zátěže (jako je indukční motor) může být účiník přibližně roven 0,8:

wattů = 0,8 × 15A × 230V = 2760W

 

Jak převést zesilovače na wat ►

 


Viz také

Facebook Cvrlikání WhatsApp E-mailem

Napište, jak tuto stránku vylepšit

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RYCHLÉ STOLY