Jak převést 2 ampéry na watty

Jak převést elektrický proud 2 A (A) na elektrický výkon ve wattech (W).

Můžete vypočítat (ale nepřevést) watty z ampérů a voltů:

2A až wattový výpočet s napětím 12V DC

U stejnosměrného napájení se watty rovnají ampérům krát voltům.

watty = zesilovače × volty

watty = 2A × 12V = 24W

2A až wattový výpočet s napětím 120V AC

Pro napájení střídavým proudem se watty rovnají účiníku krát zesilovačům krát voltů.

watty = PF × zesilovače × volty

U odporové zátěže bez tlumivek nebo kondenzátorů je účiník roven 1:

watty = 1 × 2A × 120V = 240W

U indukční zátěže (jako je indukční motor) může být účiník přibližně roven 0,8:

watt = 0,8 × 2A × 120V = 192W

2A až wattový výpočet s napětím 230V AC

Pro napájení střídavým proudem se watty rovnají účiníku krát zesilovačům krát voltů.

watty = PF × zesilovače × volty

U odporové zátěže bez tlumivek nebo kondenzátorů je účiník roven 1:

watty = 1 × 2A × 230V = 460W

U indukční zátěže (jako je indukční motor) může být účiník přibližně roven 0,8:

wattů = 0,8 × 2A × 230V = 368W

 

Jak převést zesilovače na wat ►

 


Viz také

Facebook Cvrlikání WhatsApp E-mailem

Napište, jak tuto stránku vylepšit

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RYCHLÉ STOLY